menu

Tạo RSS feed và sitemap tự động cho Jekyll website

Đăng lúc 31/07/2017, trong chuyên mục Liquid và Jekyll

Tôi cần tạo newsletter tự động cập nhật các bài viết mới trên Jekyll. Điều đầu tiên là phải có RSS feed cho trang để các dịch vụ newsletter có thể liên kết tới. Sẵn đó tôi cũng tạo luôn sitemap cho trang.

Tạo RSS feed

Bạn có thể tạo RSS Feed một cách tự động nhờ vào một plugin jekyll-feed có sẵn trên jekyll.

Bạn thêm vào trong file Gemfile nội dung sau

gem 'jekyll-feed'

Thêm dòng sau vào _config.yml

gems:
  - jekyll-feed

Plugin sẽ tự động duyệt xem trong file _config.yml của bạn các variables sau (bạn cần điền đầy đủ thông tin cho chúng):

  • title or name : tên trang web của bạn
  • description : mô tả trang
  • url : địa chỉ trang web của bạn, ví dụ http://tencuaban.com
  • author : tên tác giả chính của trang

Nếu đường dẫn đến file feed.xml trên trang web của bạn không nằm trong trang gốc thì bạn có thể chỉnh lại nó trong _config.yml

feed:
  - path: newpath/atom.xml

Tạo sitemap tự động

Bạn thêm vào trong file Gemfile nội dung sau (tham khảo tại đây)

gem 'jekyll-sitemap'

Thêm dòng sau vào _config.yml

gems:
  - jekyll-sitemap

Mỗi lần build trang, trang web của bạn sẽ có sitemap tự động tại địa chỉ site-cua-cua-ban/sitemap.xml

Nếu bạn muốn bài viết hoặc trang nào đó trên trang của bạn không được đưa vào trong sitemap, bạn có thể để thuộc tính sau ở YAML đầu trang

sitemap: false

Cuối cùng, bạn cần vào Google Search Console để cập nhật sitemap cho trang của mình. Điều này sẽ giúp cho Google duyệt trang của bạn chính xác và rõ ràng hơn.

rss
jekyll
sitemap
Top