menu

Sử dụng Github Desktop với Bitbucket

Đăng lúc 23/01/2018, trong chuyên mục Git và Github

Github Desktop rất dễ sử dụng và nó tương thích tốt với nhiều hệ điều hành khác nhau. Tuy nhiên không thể sử dụng trực tiếp GD với Bitbucket. Bài viết chia sẻ một thủ thuật nhỏ để kết hợp chúng với nhau.

Thật ra tôi gặp vấn đề lúc kết nối GitKraken với Bitbucket nên quyết định chuyển sang dùng Github.

Đầu tiên bạn cần cài đặt Github Desktop và có cho mình một tài khoản cũng như một repository trên Bitbucket.

Kế đến bạn cần clone repo trên bitbucket về máy một cách thủ công. Giả sử bạn sẽ clone repo mang tên your-repo nó về C:\git thì bạn sẽ gõ các câu lệnh sau (nhập username và password đăng nhập bitbucket nếu cần thiết)

cd C:\git
git clone https://[email protected]/username/your-repo.git

Sau đó, repo your-repo sẽ có trên máy bạn ở địa chỉ C:\git\your-repo

Bây giờ, bạn mở Github Desktop lên, chọn File > Add local repository… > chỗ Local path, bạn chọn Choose và chọn thư mục your-local ở trên. Có thể Github Desktop sẽ yêu cầu bạn điền username và password của bitbucket khi commit.

Vậy là xong, kể từ bây giờ, bạn có thể sử dụng GD cho bitbucket được rồi đấy.

git
github
bitbucket
Top