menu

email Newsletter

Nếu bạn muốn cập nhật những bài đăng mới nhất của trang hàng tháng, bạn có thể điền địa chỉ email của mình vào form dưới đây và nhấn Đăng ký. Mỗi đầu tháng, tôi sẽ tổng hợp những bài viết hay và mới nhất để gởi đến email của bạn.

Email sẽ có dạng như sau và sẽ được gởi đến bạn vào lúc sáng ngày đầu tiên hàng tháng.

mẫu email

Top