menu

Làm gì khi đổi domain trang web Jekyll?

Đăng lúc 04/08/2017, trong chuyên mục Lập trình web

Tôi muốn đổi domain từ toituhoc.dinhanhthi.com sang domain mới toituhoc.xyz thì tôi phải làm sao?

Khi người dùng vào trang cũ (toituhoc.dinhanhthi.com) sẽ được tự động chuyển sang trang mới (toituhoc.xyz). Tất cả các link trên domain cũ khi được truy cập sẽ tự động chuyển sang trang mới. (Kết quả tìm kiếm trên google)

 • Vẫn chưa biết cách cụ thể để chuyển từng link trang web.
 • Một cách là dùng subdomain forwarding trong trình quản lý DNS của domain. Cách này chỉ chuyển domain gốc cũ sang domain gốc mới. Trong Godaddy, bạn vào DNS settings, kéo xuống sẽ có mục subdomain forwording. Trong Cloudflare, bạn nhấn vào Page Rules (biểu tượng hình cái phễu), sau đó chọn Create page rule, điền địa chỉ cũ, nhấn chọn Add a setting để chọn Forwarding URL và chọn 301.

Thay đổi Google Search Console để quản lý địa chỉ trang web trong kết quả tìm kiếm của Google. Nếu lúc trước verify site bằng HTML tag thì bạn nhớ vào <head> của xóa đi cái dòng tag verification cũ (tìm cụm từ google-site-verification).

 • Vào GSC, click chọn domain cũ (toituhoc.dinhanhthi.com), chọn Google Index, chọn Remove URLs, nhấn vào Temporarily hide, không điền gì cả rồi nhấn Continue để xóa toàn bộ link domain cũ. Sau đó làm theo hướng dẫn trong đó ghi và chờ đợi.
 • Cách tạm thời là xóa đi kết quả từ domain cũ và tạo tạo kết quả ở domain mới chứ không có tự redirect.

Thay đổi luôn Google Analytics với domain cũ sang domain mới. Thêm SSL miễn phí cho domain mới: xem bài viết này.

 • Vào GA, đến trang web cần sửa (với domain cũ).
 • Nhấn vào Propety Settings và đổi sang địa chỉ mới ở mục Default URL
 • Bạn cũng nên nhấn vào All web site data, chọn View settings và sửa lại Website’s URL cho đúng.

Thay đổi luôn cả những thứ liên quan đến domain cũ (banner chẳng hạn)

Đổi luôn link trong newsletter miễn phí từ zhoho. Để có thể newsletter miễn phí, bạn vui lòng đọc bài viết này.

 • Email đến tất cả thành viên về sự thay đổi domain.
 • Vào Campaigns, chọn outbox để sửa lại cái campaigns đã tạo. Sau đó chọn Cancel & Edit và sửa lại RSS feed URL

Để có thể link domain mới đến trang github pages

 1. Trong DNS của toituhoc.xyz, bạn trỏ type A từ toituhoc.xyz đến 192.30.252.153.
 2. Tạo một file CNAME trong thư mục gốc của jekyll/github pages với nội dung vỏn vẹn toituhoc.xyz.
 3. Trong file _config.yml, bạn đổi domain trong dòng url.

Đổi domain trong Disqus.

jekyll
github pages
lập trình web
domain
Top