menu

help Những câu hỏi thường gặp

Mục này được lập ra để trả lời những câu hỏi mang tính tổng quát từ các bạn. Nếu các câu hỏi có liên quan đến một chủ đề nào đó trong danh sách các chủ đề có sẵn trên trang, bạn vui lòng vào ngay chủ đề ấy hoặc bài viết tương ứng để hỏi và thảo luận.

help Câu 1. Trang web này được tạo ra như thế nào?

Bạn vui lòng đọc bài viết hoàn chỉnh này.

help Câu 2. Tại sao không viết bài trên Math2IT?

Vì trang web này được viết dựa trên Jekyll kết hợp với ngôn ngữ soạn thảo là markdown nên rất dễ soạn thảo và viết bài. Còn Math2IT thì được viết bằng wordpress và phải soạn thảo trên trình duyệt nên việc viết bài và triển khai ý tưởng khá chậm. Thế nên tôi sẽ viết bài trên đây trước, xem như một dạng “nháp”, sau đó sẽ post trên Math2IT.

help Câu 3. Trang web hỗ trợ viết bài cho các tác giả trang Tôi Tự Học?

Bạn có thể đọc bài viết này.

Top