menu

Hướng dẫn nhanh tạo Github Pages với theme có sẵn

date_range 03/04/2018

Bài viết hướng dẫn nhanh giúp bạn tạo một trang web bằng Github Pages đơn giản, sử dụng những theme có sẵn download từ internet.

Matlab 1: Giới thiệu & Tài liệu

date_range 19/02/2018

Mở đầu cho loạt bài Tự học Matlab, tôi sẽ giới thiệu sơ lược về matlab, cách cài đặt, những việc cần chuẩn bị cũng như các nguồn tham khảo.

Matlab 3: Dạo một vòng code matlab

date_range 18/02/2018

Chúng ta chưa tìm hiểu sâu về cấu trúc và câu lệnh matlab vội. Bài này giúp bạn “vọc vạch” với code matlab để có cái nhìn khái quát đầu tiên và cũng để định hướng cần phải xem cái gì ở bài nào.

Matlab 2: Tổng quan phần mềm Matlab

date_range 16/02/2018

Bài này giúp bạn làm quen với giao diện của Matlab trước khi đi vào sử dụng và lập trình với nó.

Matlab tips: viết functions chuyên nghiệp hơn với inputParser

date_range 14/02/2018

Tạo một hàm có quá nhiều input dễ dẫn đến nhầm lẫn không đáng có. Sẽ ra sao nếu bạn có thể quyết định thêm hay không các arguments chỉ bằng việc gọi tên chúng và gán giá trị kiểu func('ip1',val1,'ip2',val2)? inputParser trong matlab sẽ giúp bạn làm điềm đó.

Tuyển tập links hay

date_range 02/02/2018

Bài viết tập hợp những links/websites hay (chủ yếu về Toán và Tin) mà tôi đã giới thiệu trên facebook Math2IT.

Sử dụng Github Desktop với Bitbucket

date_range 23/01/2018

Github Desktop rất dễ sử dụng và nó tương thích tốt với nhiều hệ điều hành khác nhau. Tuy nhiên không thể sử dụng trực tiếp GD với Bitbucket. Bài viết chia sẻ một thủ thuật nhỏ để kết hợp chúng với nhau.

Một số kinh nghiệm sử dụng Visual Studio Code để gõ LaTeX

date_range 14/01/2018

Bài viết chia sẻ một số kinh nghiệm khi sử dụng trình Visual Studio Code để gõ LaTeX.

Thiết kế website Jekyll hoàn chỉnh (bài 1)

date_range 30/12/2017

Tôi bắt đầu viết loạt bài thiết kế một trang web Jekyll từ chưa có gì. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cấu trúc chung, cách sử dụng framework Materializecss để áp dụng vào việc xây dựng một trang web cá nhân Jekyll hoàn chỉnh. Tôi dùng loạt bài này để thiết kế lại cho trang cá nhân dinhanhthi.com.

Làm sao build local Jekyll site?

date_range 16/11/2017

Nếu như bạn sử dụng Github Pages và Jekyll để tạo trang web như trang Tôi Tự Học, bạn sẽ muốn tạo một bản sao ở trên máy mình trước khi publish lên Github Pages. Bản sao này sẽ cho phép bạn xem trước các bài viết cũng như các thay đổi về giao diện.

Một số kinh nghiệm sử dụng Atom để gõ LaTeX

date_range 17/10/2017

Bài viết chia sẻ một số kinh nghiệm khi sử dụng trình Atom để gõ LaTeX.

Sơ lược sự khác nhau giữa FDM và FEM

date_range 01/10/2017

Bài viết này tôi dùng để trả lời (nhanh) câu hỏi của một bạn trên Math2IT Group. Bạn ấy hỏi về sự giống nhau và khác nhau giữa hai phương pháp sai phân hữu hạn (Finite Difference Method) và phần tử hữu hạn (Finite Element Method).

Top